Podstawa prawna

Mając na uwadze słowa wielkiego mędrca, że "(...) prawo jest czystym, wyzbytym żądzy rozumem" (Arystoteles, Polityka I, s. 80), podajemy Państwu informację o  aspektach prawnych funkcjonowania naszej firmy.

Podstawą prawna działania firmy i organizacji turystyki
 
PRECURSOR Modern Tourism Education z siedzibą w Raciborzu prowadzi działalność turystyczną na podstawie:
  • art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 672 z późniejszymi zmianami);
  • art. 4 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 196).
PRECURSOR Modern Tourism Education z siedzibą w Raciborzu jest organizatorem i pośrednikiem turystycznym, który został wpisany do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego w dniu 21 czerwca 2008 roku, pod numerem 736 wpisu.

Podstawa prawna organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej

PRECURSOR Modern Tourism Education z siedzibą w Raciborzu prowadzi różne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej (zimowiska, kolonie, obozy, wyjazdy tematyczne i wycieczki) zgodnie z właściwymi przepisami Ministra Edukacji Narodowej. Podstawą organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej jest zgłoszenie takiej formy wypoczynku do właściwego rejestru, który to rejestr jest prowadzony przez Kuratora Oświaty.
Podstawą prawną organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (tekst ujednolicony Dz. U. z dnia 9 grudnia 2009 r. nr 286 poz. 1696).

PRECURSOR Modern Tourism Education dokonuje zgłoszeń każdego turnusu dla dzieci i młodzieży szkolnej za pośrednictwem Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Rybniku, na 30 dni przed planowanym terminem danego turnusu lub wyjazdu.

Formularz kontaktowy

Preferowana forma kontaktu:


magiczni ludzie
Polecają
lg