Licencje

PRECURSOR Modern Tourism Education z siedzibą w Raciborzu prowadzi działalność turystyczną w oparciu o aktualny wpis do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych, który został wydany przez Marszałka Województwa Śląskiego - nr 736. Nasze aktualne dane można sprawdzić w Centralnej Ewidencji Pośredników i Organizatorów Turystyki, który to rejestr jest prowadzony przez Ministra Sportu. Rejestr jest dostępny na stronie internetowej Ministra Sportu.

Począwszy od 10 stycznia 2015 roku, PRECURSOR Modern Tourism Education rozszerza miejsca organizacji turystyki na wszystkie kraje europejskie, a od 1 stycznia 2016 roku na wszystkie kraje świata.
 

Formularz kontaktowy

Preferowana forma kontaktu:


magiczni ludzie
Polecają
lg