Ubezpieczenia

PRECURSOR Modern Tourism Education z siedzibą w Raciborzu, od 1 stycznia 2015 roku posiada obowiązkową gwarancję ubezpieczeniową, której dysponentem jest Marszałem Województwa Śląskiego. Gwarancję ubezpieczeniową wydało Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji AXA z siedzibą w Warszawie.

Wszyscy uczestnicy imprez turystycznych na terytorium RP, są objęci ubezpieczeniem "NW" - od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy wyjazdów zagranicznych są dodatkowo objęci ubezpieczeniem "KL" - kosztów leczenia poza granicą RP.

Poniżej prezentujemy GWARANCJĘ UBEZPIECZENIOWĄ naszej firmy, jako organizatora turystyki, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa RP, które obejmują posiadanie m.in. gwarancji ubezpieczeniowej na rzecz uczestników imprez turystycznych (w tym, uczestników kolonii, obozów i innych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży).
 

Galeria zdjęć

Pliki do pobrania

Formularz kontaktowy

Preferowana forma kontaktu:


magiczni ludzie
Polecają
lg