Pomoc doraźna

Wszyscy nasi wychowawcy, instruktorzy i inne osoby, które pracują na naszych koloniach, obozach i innych wyjazdach, posiadają ukończone międzynarodowe szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy, w zakresie:
 • resuscytacji krążeniowo-oddechowej osób powyżej 8 roku życia;
 • resuscytacji krążeniowo-oddechowej osób poniżej 8 roku życia;
 • pierwszej pomoc dzieciom;
 • tamowania krwotoków;
 • opatrywania ran;
 • innych działań ratowniczych w zagrożeniu życia i zdrowia;
 • postępowania przy wstrząsie;
 • postępowania przy zadławieniach;
 • postępowania ratowniczego wobec osoby nieprzytomnej;
 • postępowania przy padaczce;
 • dodatkowej pomoc przedmedycznej;
 • doraźnego usztywniania i zabezpieczania złamań i zwichnięć;
 • automatycznej i półautomatycznej defibrylacji.
Na każdym turnusie minimum 1 osoba posiada międzynarodowe kwalifikacje instruktora pierwszej pomocy lub trenera instruktorów pierwszej pomocy oraz dodatkowe uprawnienia do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej z zastosowaniem tlenoterapii.

Formularz kontaktowy

Preferowana forma kontaktu:


magiczni ludzie
Polecają
lg