Rezygnacja

Bardzo nam przykro, że zaglądasz do tego działu naszej strony. W każdym roku na ponad 400 uczestników naszych kolonii, obozów i innych form wypoczynku rezygnuje z udziału z naszych ofert ok. 2-5 osób, tylko z przyczyn losowych. Jeśli jednak musisz zrezygnować z udziału z naszej oferty, a masz już podpisana umowę, to teraz przeczytaj dokładnie poniższe informacje, które maksymalnie zmniejszą wszystkie Twoje straty związane z podjęta decyzją o rezygnacji z wybranej imprezy turystycznej.

Każdy klient dowolnej firmy turystycznej może zrezygnować z udziału w takiej imprezie, po podpisaniu umowy. Należy jednak liczyć się z pewnymi kosztami, które z taką rezygnacją są związane.

Zazwyczaj, im bliższy jest termin rozpoczęcia imprezy turystycznej, tym większe poniesiemy koszty.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa RP, po podpisaniu umowy możesz zrezygnować z zawartej umowy bez jakichkolwiek kosztów do 10 dni, jeśli umowa była zawarta przez Internet i bez wymagania jej wydrukowania, podpisania i wysłania.

W naszej firmie wymagamy, aby klient:
  • samodzielnie wydrukował 2 egz. umowy,
  • przeczytał umowę,
  • przeczytał wszystkie dokumenty, które są związane z zawarciem danej umowy,
  • wysłał 2 egz. podpisanej umowy do naszego biura.
Dopiero po podpisaniu tak przesłanych dokumentów przez naszego pracownika - umowa jest ważna.

Wskazujemy także wartość zawarcia specjalnej umowy ubezpieczeniowej (od tzw. kosztów rezygnacji z udziału w imprezach turystycznych) z dowolną firmą ubezpieczeniową, jako gwarancji zmniejszenia ew. strat po podpisaniu umowy.

Jeśli jednak musisz zrezygnować z zawartej z nami umowy, to przede wszystkim:
  • pobierz druk rezygnacji;
  • wypełnij druk rezygnacji;
  • wyślij druk rezygnacji na nasz adres (listem poleconym).
Nasz adres do korespondencji:
PRECURSOR
Modern Tourism Education

Wojska Polskiego 2/1
47-400 Racibórz

Druk rezygnacji z imprez turystycznych znajdziesz w poniżej, jako dokument pdf. Pamiętaj, że podstawą rezygnacji są właściwe przepisy prawa i wszystkie dokumenty, które stanowiły podstawę podpisania Twojej umowy. Jeśli nie pobrałeś(łaś) wszystkich dokumentów, które stanowiły podstawę zawarcia Twojej umowy, to zapoznaj się z dokumentami w naszym dziale "O nas" i podgrupą "Druki do pobrania".

 

Pliki do pobrania

Formularz kontaktowy

Preferowana forma kontaktu:


magiczni ludzie
Polecają
lg