Dydaktyczny Program Masterski Zamek Ryn

DYDAKTYCZNY PROGRAM MASTERSKI

DIDACTIC AND RESCUE PRECURSOR MASTER TEAM
KRZYŻACKI ZAMEK RYN

(MAZURY)
 
Terminy, kody i ceny turnusów
Turnus 1
[Kod: DMZR2] w terminie 05.07.2015-15.07.2015
Turnus pierwszy polecamy młodszym dzieciom.
 
Cena turnusu
2.390 zł brutto (transport indywidualny rodzica)
2.690 zł brutto (transport organizatora: Katowice, Częstochowa)
2.660 zł brutto (transport organizatora: Warszawa)
 
Rabaty
Odpowiednie rabaty zostały wysłane listem zwykłym (w dniu 30.12.2014 roku)  do wszystkich uczestników kolonii i obozów, którzy w ostatnich 4-ch latach korzystali z oferty organizatora turystyki, tj. PRECURSOR Modern Tourism Education z siedzibą w Raciborzu.
 
Liczba uczestników na turnusie
12 uczestników
 
Rozpoczęcie i zakończenie turnusu
Turnus rozpoczyna się uroczystą kolacją w 1 dniu i kończy się śniadaniem w dniu wyjazdu. Planuje się przyjazd na każdy turnus do godziny 16.00 w pierwszym dniu, a wyjazd z turnusu następuje około godziny 9.00-10.00 w dniu ostatnim.
 
Minimalny wiek uczestników
Na turnus przyjmujemy młodzież od 14 do 19 roku życia.
 
Opis turnusu
Dydaktyczny Program Masterski w Zamku Ryn jest programem skierowanym dla młodzieży, która prócz fascynacji przygodami Harry’ego Pottera chce pozostać w świecie magii i dodatkowo nauczyć się zasad prowadzenia zajęć na koloniach, uzyskując pierwsze szlify, aby w przyszłości zostać profesorem Szkoły Magii. Dzięki połączeniu zabawy w świat magii  i dydaktyki, uczestnicy ukończą szkolenie dla asystentów profesorów magicznych kolonii (taki sam jak kurs wychowawców wypoczynku). Turnus rozpoczynamy uroczystą kolacją przy świecach. Przez cały pobyt nasi uczestnicy biorą udział w licznych zajęciach magicznych (jako osoby wspomagające profesorów), dydaktycznych, imprezach fabularyzowanych, turniejach i grach. Turnus kończy się wręczeniem certyfikatu ukończenia programu podstaw pedagogiki zabawy.
 
Kilka informacji o Zamku Ryn
Zamek Ryn jest naszym zdaniem, najlepszym zabytkowym obiektem turystycznym w Polsce, który łaczy w sobie tradycję, historię i nowoczesność. Dzięki ogromnej pracy obecnego właściciela zamku, udało się przygotować obiekt w taki sposób, aby spełniał najwyższe standardy do wypoczynku i rekreacji, zachowując jednocześnie piękno wnętrz i niesamowite odtwórstwo wielu wnętrz.  Zamek Ryn jest obiektem 4 gwiazdowym, którego właścicielem jest międzynarodowa Grupa Anders. Zamek Ryn otrzymał w ostatnich latach wiele nagród, które świadczą o jakości usług turystycznych, gastronomicznych i hotelowych (m.in.: "Innowacyjny Hotel", "100 Best Restaurants of Poland", "TOPHOTEL 2010", "Hotel Zamek Ryn - Przyjazny Rodzinie", "Poland 100 Best Restaurants", "Best Hotel Award", i inne).
 
Zakwaterowanie
Uczestnicy turnusu będę zakwaterowani w Zamku Ryn w jednym ze skrzydeł zamkowych (dawne skrzydło więzienne), w stylizowanych komnatach (2-3 osobowych z łazienkami). Każda komnata (pokój) jest wyposażona w meble stylizowane (łóżka, szafę stolik foteliki stylizowane, TV, małą lodówkę). Każdy pokój posiada własną łazienkę z WC. W pomieszczeniach ogólnych (korytarze) można zobaczyć kraty i narzędzia tortur. [Bardzo krnąbrni czarodzieje mogą odczuć funkcjonowanie dawnych narzędzi tortur - taki żartobliwy przypis Dyrektora Szkoły Magii. Dyrektor Szkoły Magii sprawdzał te narzędzia i uznał, że trzeba je trochę podrasować].
 
Wyżywienie
W każdym osobodniu zapewnia się 3 główne posiłki tj. śniadania, obiady (2 dania) i kolację oraz deser podawany do obiadu. Do każdego posiłku podawane są napoje zimne lub ciepłe. Na zakończenie turnusu, każdy uczestnik otrzymuje prowiant na drogę powrotną tj. zestaw podróżny (0,5 l wody mineralnej, 3 bułki z serem, owoc, batonik i soczek 200 ml.). W teakcie turnusów, wszystkie posiłki są podawane w tradycyjnej sali "kapitularza". Posiłki będą przygotowane przez kucharzy, którzy pracują pod nadzorem wybitnych szefów sztuki kulinarnej (nagrodzonych w wielu konkursach kulinarnych w Polsce i poza granicami kraju).
 
Program turnusu
Rozpoczęcie turnusu:
 • uroczysta kolacja przy świecach,
 • przydział do domów Letniej Szkoły Magii (wręczenie szat),
 • sprawdzian umiejętności magicznych i przydział do domów magicznych.
Zakończenie turnusu:
 • uroczysta kolacja przy świecach,
 • wręczenie certyfikatów ukończenia Letniej Szkoły Magii,
 • wręczenie innych nagród,
 • prezentacja końcowa domów Letniej Szkoły Magii.
Program edukacyjno-wypoczynkowy
W czasie trwania turnusu nasi uczestnicy (Czarodzieje) bawią się w świat magii i czarodziejstwa. W naszym programie magiczny uwzględniono wiele ciekawych zajęć o walorach edukacyjnych.

Standardowe umiejętności magiczne:
 • zielarstwo i alchemia magiczna,
 • zaklęcia i klub pojedynków magicznych,
 • szyfrologia magiczna,
 • kryptozoologia (magiczne zwierzęta),
 • nowy język niewymawialny (lormagical language),
 • magic brain (relaksacja i tybetańska sztuka mandaliczna),
 • grafologia (pisanie gęsim piórem i atramentem znikającym).Gry i zabawy czarodziejów.
 • świat Harry'ego Pottera,
 • śpiewanki (dla zainteresowanych).
Gry i umiejętności specjalistyczne:
 • Quidditch (gra czarodziejów),
 • "Klub Pojedynków Magicznych" (uwzględniono naukę zaklęć, odpowiednich symboli wykonywanych różdżką - zgodnie z opracowaniami zgodnymi z mteriałami przywiezionymi z Parku Tematycznego Harry'ego Pottera w Orlando),
 • szachy czarodziejów,
 • tańce średniowiecznych czarodziejów (dla zainteresowanych).
Imprezy i sprawdziany:
 • "Turniej Trójmagiczny" (wraz z jednym z zadań turniejowych w wodzie - podobnie jak książkach o Harry Potterze),
 • tzw. "Nocny Sprawdzian Umiejętności Magicznych",
 • "Poszukiwanie kamienia filozoficznego i księgi cieni" - impreza fabularna,
 • imprezy wieczorne - tematyczne (każdy wieczór jako zakończenie dnia).
Program dydaktyczny:
 • organizacja zajęć magicznych,
 • bezpieczeństwo i opieka nad uczestnikami,
 • podstawy pedagogiki i psychologii,
 • bezpieczeństwo nad uczestnikami,
 • podstawy prawne organizacji wypoczynku,
 • rozwiązywanie problemów (negocjacje i mediacje rówieśnicze),
 • gry i symulacje psychologiczno-pedagogiczne.
Pakiet uczestnika
Każdy uczestnik turnusu otrzymuje:
 • szatę szytą na miarę,
 • herb (domu czarodziejów),
 • śpiewnik czarodzieja,
 • materiały drukowane do wybranych zajęć,
 • dostęp do platformy internetowej ze zdjęciami i filmami z turnusu (po zakończeniu wszystkich turnusów letnich),
 • koszulkę turnusu z herbem,
 • certyfikat o ukończeniu szkolenia asystenckiego.
Uwaga! Osoby pełnoletnie otrzymują państowe zaświadczenie o ukończeniu kursu wychowawców wypoczynku - wydane przez Instytut Doskonalenia Nauczycieli "PRECURSOR".
 
Transport
Transport jest organizowany jako autokarowy lub jako autokarowo-kolejowy. Pełna i ostateczna informacja transportowa jest publikowana w tym miejscu na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu.
 
Organizator turystyki
Organizatorem turnusu jest firma PRECURSOR Mordern Tourism Education, której dyrektor jest autorem wypoczynku dla fanów Harry'ego Pottera w Polsce. PRECORSOR MTE jest firmą wpisaną do rejestru organizatorów turystyki pod numerem 736. Dyrektor PRECURSOR MTE od 2002 roku rozpoczął realizację autorskiego projektu pod nazwą Letnia Szkoła Magii, i do dnia dzisiejszego nasza firma organizuje kolonie, obozy tematyczne oraz wakacyjne programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, które chcą uczestniczyć w ciekawych formach wypoczynku.
Nasze turnusy są organizowane z pasją. Głównym naszym celem jest zabawa, edukacja i niesamowite pozytywne doświadczenia dla naszych uczestników. Stosujemy zasadę braku tolerancji dla jakichkolwiek objawów przemocy. Oznacza to, że nie tolerujemy jakichkolwiek zachowań agresywnych i niewłaściwego zachowania. Prócz zapewnienia naszym uczestnikom fantastycznej zabawy i udziału w ciekawych zajęciach zwracamy także szczególną uwagę na bezpieczeństwo życia i zdrowia naszych uczestników.

Kontakt z organizatorem - godziny pracy
Pracujemy od poniedziałku do czwartku w godz. 1000 - 1600

Telefon i e-mail
32 415 07 97
e-mail kontakt@magiczniludzie.pl
 
Adres organizatora i uprawnienia
PRECURSOR Modern Tourism Education 47-400 Racibórz, ul. Wojska Polskiego 2/1
Organizator turystyki jest wpisany do rejestru Marszałka Województwa Śląskiego pod nr 736.
 
Zasady zapisów i płatności za turnus
Podstawą rezerwacji miejsca na danym turnusie jest podpisanie umowy przez rodzica (prawnego opiekuna) i uprawnionego pracownika organizatora wypoczynku.
 
Wpłata zaliczki i kwoty głównej
Zaliczkę w wysokości 100 zł wpłaca się po otrzymaniu podpisanej umowy. Zaliczkę należy wpłacić nie wcześniej niż 1 marca 2015 roku. Pozostałą wymagalną kwotę za turnusu należy wpłacić na rachunek bankowy organizatora turnusu na 21 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu.
 
Opieka wychowawcza, kierownicza i medyczna
Opiekę wychowawczą nad uczestnikami turnusu spełniają osoby, które posiadają kwalifikacje określone w przepisach Ministra Edukacji Narodowej w tym zakresie. Większość wychowawców turnusów w Zamku Ryn posiada ukończone studia licencjackie, magisterskie. Większość kadry wychowawczej posiada wykształcenie aktorskie. Kierownik turnusu posiada ponad 20 letnie doświadczenie pedagogiczne, ukończone studia magisterskie w zakresie pedagogiki, psychologii, kwalifikacje państwowe dla kierowników kolonii i obozów i inne ukończone studia kwalifikacyjne dla nauczycieli.
Opiekę medyczną na turnusach zapewnia kwalifikowany ratownik - zgodnie z przepisami art. 13, ust. 1-3 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz minimum 1 instruktor ratownictwa przedmedycznego. Jednocześnie każdy wychowawca posiada ukończone międzynarodowe szkolenie w zakresie ratownictwa przedmedycznego.
 
Rejestracja turnusów
Każdy turnus, zgodnie z przepisami Ministra Edukacji Narodowej jest zgłaszany na 21 dni przed jego rozpoczęciem do właściwej Delegatury Kuratorium Oświaty. W naszym przypadku będzie to Delegatura Kuratorium Oświaty w Rybniku. Wpis do ewidencji wypoczynku jest publikowany na naszej stronie internetowej.
 
Przygotowanie uczestnika do turnusu
Każdy uczestnik zabiera obowiązkowo dwa twarde kartony w formacie A4 (tektura), aby wykonać niesamowicie magiczny zeszyt. Prosimy, aby każdy uczestnik zabrał z sobą różne ścinki materiałów lub stare tkaniny (ubrania), które można pociąć i wykorzystać do aktywności twórczej. Dodatkowo należy zabrać przybornik do szycia (igły i nici).
 
Ważne informacje dla rodzica i uczestnika
Nasze kolonie i obozy są przeznaczone dla dzieci i młodzieży, którzy są fanami literatury magicznej z serii „Harry Potter”, „Zwiadowcy”, „Władca Pierścieni” oraz filmów o tematyce magicznej.
 
Zapisy na turnusy i druki do pobrania
Pobierz umowę, regulamin wypoczynku i ogólne warunki udziału. Dwa egzemplarze umowy wyślij (po wypełnieniu i podpisaniu) do biura rezerwacji wypoczynku w Raciborzu.

Pliki do pobrania

Formularz kontaktowy

Preferowana forma kontaktu:


magiczni ludzie
Polecają
lg